O nás

Naše společnost poskytuje své služby zejména v oblasti pracovně právních a obchodních vztahů (viz Služby). Náš tým tvoří zkušení právníci a specialisté zajišťující výkon zvláštních činností podle specifických přání zákazníka.

Naši pracovníci získali své zkušenosti mnohaletým působením v různých orgánech státní správy a samosprávy a při výkonu své praxe. Naše služby jsme schopni poskytovat komplexně a přesně podle požadavků našich klientů, což nám umožňuje zejména jednoduchá a flexibilní struktura naší společnosti, která je schopna operativně se přizpůsobit potřebám našich klientů a není vázána na nefunkční, zdlouhavé a několikastupňové rozhodovací procesy.

V rámci naší činnosti spolupracujeme výhradně s advokátní kanceláří JUDr. Kláry Long Slámové, u které je na základě dlouhodobých zkušeností našim klientům zajištěna nejvyšší kvalita poskytovaných služeb (viz Partneři). Díky této spolupráci jsme pak připraveni Vám poskytnout též komplexní servis v oblasti komerční bezpečnosti, zejména pak právně analytickou činnost Vašich problémů s doporučením a realizací dalších postupů.

Při poskytování našich služeb pak vycházíme zejména ze znalostí fungování státní správy a jsme schopni velmi efektivně Vám pomoci s řešením problémů a doporučit Vám postup, který je rychlý a účinný.

Samozřejmostí je u nás naprostá diskrétnost, komplexnost a rychlost poskytování našich služeb a vysoká profesionalita našich pracovníků zajištěná jejich dlouhodobým působením v různých bezpečnostních sborech České republiky

Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni našim klientům zabezpečit také zákonnou povinnost - tzv. „náhradní plnění“ ve smyslu Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb

Naše služby

Služby pro cizince pobývající v české republice

 • Zastupování před všemi úřady v ČR, zejména ve správních a přestupkových řízeních
 • Pomoc v případech nezákonného či nesprávného postupu ze strany úřadů a institucí
 • Vyřizování veškerých povolení a žádostí
 • Vyřizování veškerých dokumentů nutných pro pobyt a zaměstnávání cizinců v ČR

Personální a organizační poradenství

 • Příprava a realizace jakýchkoli smluv a jiných dokumentů této oblasti
 • Zastupování v případech pracovněprávních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • Veškeré činnosti v oblasti Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Organizace a realizace školení a kurzů

S účastí nejlepších odborníků Vám zajistíme vzdělávání zejména na téma:

 • Ochrana utajovaných informací
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana informací a její význam pro realizaci osobní bezpečnosti a ochranu soukromí
 • Obrana proti korupci (odvracení útoku vedeného korupčními metodami
 • Komunikační dovednost
 • Bezpečné zvládání krizových situací (přepadení, verbální nebo fyzické útoky, vydírání, stalking,...) při jednání s klienty
 • Time managment
 • Manažerské dovednosti

Mimosoudní vymáhání pohledávek

 • Veškeré služby v oblasti administrativní správy a mimosoudního vymáhání pohledávek
 • Pátrání po dlužnících a zjišťování jejich majetkových poměrů
 • Zabezpečení správy pohledávek po lhůtě splatnosti včetně poradenské činnosti v této oblasti směřující zejména k urychlení finančního toku z pohledávek a jejich příslušenství mimosoudní cestou
 • Zajištění dobytnosti pohledávek v budoucnosti, a to i pro případný úspěšný výkon soudního rozhodnutí
 • Získání informací o bonitě pohledávek a předpokládaného vývoje finanční situace dlužníka
 • Ve Vašem zájmu jsme připraveni řešit i Vaše případné závazky

Ostraha objektů, ochrana osob a informací

 • Komplexní zajištění ostrahy objektů, a to jak technickými prostředky, tak fyzickou ostrahou
 • Obranné technické prohlídky
 • Audit systémů technické ochrany
 • Audit fyzické ostrahy
 • Fyzické zajištění Vaší osobní bezpečnosti bývalými pracovníky zásahových jednotek policie
 • Obrana proti sledování (kontrasledování)
 • Konzultace a poradenství v oblasti fyzické bezpečnosti a ochrany informací
 • Audit ochrany informací (klasifikovaných i neklasifikovaných)
 • Zpracování bezpečnostních dokumentací
 • Penetrační testování

Technické činnosti

Na základě Vašich konkrétních požadavků Vám zajistíme:

 • Technickou správu budov
 • Skladové hospodářství
 • Balení a manipulace se zbožím
 • Přípravné a dokončovací stavební a technické práce

Úklidové služby

Jsme připraveni Vám poskytnout veškerý úklidový servis v nejvyšší kvalitě a podle Vašich specifických podmínek. Záleží jen na Vašem přání. Našim klientům pak nejčastěji poskytujeme:

 • Pravidelný úklidový servis pro firmy, administrativní budovy, ubytovací a prodejní budovy a jiné objekty
 • Pravidelné strojní čištění podlahových krytin
 • Kolaudační úklidy staveb

Kontakty

Sídlo společnosti a fakturační adresa:

HABO výroba a služby, s.r.o.
Basilejské náměstí 99/10
130 00 Praha 3

IČ: 019 75 366
DIČ: CZ01975366


Jednatelé:

Bohumil HADAŠ
+420 777 303 778
hadas@habosluzby.cz

JUDr. Pavel LINHART
+420 602 143 168
linhart@habosluzby.cz